O chorobach sercowo-naczyniowych

CHOROBY UKŁADY SERCOWO - NACZYNIOWEGO (CVD)
To schorzenia serca i naczyń krwionośnych. Należą do nich między innymi:

 • Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszym schorzeniem układu sercowo-naczyniowego. Można je rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia krwi (BP) wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt u lekarza, są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla skurczowego BP i/lub 90 mm Hg dla rozkurczowego BP. Klasyfikacja prawidłowych wartości BP dzieli się na: optymalne (<120 i 80 mm Hg), prawidłowe (120-129 i/lub 80-84 mm Hg) i wysokie prawidłowe (130-139 i/lub 85-89 mm Hg).

 • Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) powstaje na skutek niedostatecznego zaopatrywania komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze w wyniku zwężenia tętnic wieńcowych. Wywołuje ją głównie miażdżyca, polegająca na powstawaniu blaszek miażdżycowych na wewnętrznej ścianie naczyń tętniczych. Objawem choroby wieńcowej jest dławica piersiowa, którą charakteryzuje ból w klatce piersiowej, najczęściej o tępym, rozpierającym, ściskającym charakterze. Ból zlokalizowany jest z reguły za mostkiem, ale może promieniować do lewego barku, lewego ramienia, gardła, żuchwy lub pleców.

 • Zawał serca to martwicze uszkodzenie mięśnia sercowego, które powstaje w wyniku nagłego przerwania dopływu krwi, gdy jedna lub więcej tętnic wieńcowych ulega zamknięciu przez zakrzep. Rozległość martwicy zależy od liczby i wielkości niedrożnych naczyń wieńcowych.

 • Udar mózgu to uszkodzenie komórek mózgowych spowodowane wylewem krwi do mózgu z uszkodzonego naczynia tętniczego (udar krwotoczny) lub zamknięciem naczynia tętniczego i zatrzymaniem dopływu krwi do pewnego obszaru mózgu (udar niedokrwienny).

 • Choroba naczyń obwodowych to zwężenie tętnic kończyn dolnych i górnych, które najczęściej powstaje na tle miażdżycowym.

 • Przewlekła niewydolność serca to stan, w którym mięsień serca nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi naczyniami tętniczymi do różnych narządów.

 
Większość chorób sercowo-naczyniowych wiąże się ściśle ze złymi nawykami żywieniowymi i stylem życia chorego. W związku z tym kluczowym celem prewencji sercowo-naczyniowej, która może wpłynąć na redukcję zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych jest modyfikacja czynników ryzyka. Jest to szczególnie ważne u chorych wysokiego ryzyka. Osoby dążące do utrzymania zdrowia i tym samym zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych, powinny zadbać o:

 • niepalenie tytoniu,

 • zdrowe nawyki żywieniowe,

 • aktywność fizyczną: minimum 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej codziennie,

 • BMI <25 kg/m2,

 • ciśnienie tętnicze <140/90 mm Hg,

 • cholesterol całkowity <5 mmol/l (<190 mg/dl),

 • cholesterol LDL <3 mmol/l (<115 mg/dl),

 • stężenie glukozy we krwi <6 mmol/l (<100 mg/dl).

 

CZYTAJ WIĘCEJ – PROGRAMY TRENINGOWE